Opleidingsschool

De Ericaschool is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij graag een leerplek zijn voor verschillende studenten. In onze visie op leren en onderwijs benadrukken wij het belang van een leven lang leren en de betekenisvolle leeromgeving. Vanuit dat oogpunt zijn wij ook voor studenten graag een stapsteen in hun ontwikkeling als professional. 

Stage    

Op De Ericaschool lopen iedere schooljaar meerdere studenten stage. Dit zijn studenten van onder andere de volgende opleidingen:   

  • Pabo   

  • Academische Pabo   

  • Onderwijsassistent   

  • HBO pedagogiek   

Maar ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn welkom voor een maatschappelijke stage.   

Onderdeel van het team   

Wij werken graag samen met studenten. Als student krijg je de ruimte om samen met de leerkracht het onderwijs in de groep te verzorgen. We bespreken onze ervaringen en geven je feedback en feedforward. Ook staan we open voor jouw ideeën die je meeneemt, zo blijven we van en met elkaar leren. Studenten doen ook vaak onderzoek binnen onze school, waardoor kennis en praktijk dicht bij elkaar komen.  

We werken vanuit een positief klimaat met wederzijds respect. We zien je kwaliteiten en helpen je deze te versterken. Je wordt gezien als collega (in opleiding) en mag deelnemen aan diverse activiteiten die te maken hebben met jouw toekomstige beroep. Naast het (uiteraard) geven van lessen en het uitvoeren van activiteiten met kinderen, gaat het daarbij bijvoorbeeld (indien relevant) ook om deelname aan teambijeenkomsten, expertgroepen, het bijwonen van oudergesprekken, e.d. Tijdens je stage ben je onderdeel van ons team!   

Interesse?   

Spreekt onze school je aan en ben je op zoek naar een uitdagende stage stuur dan een e-mail met motivatie naar onze directeur m.fluit@proominent.nl 

 
 
 
 
 
-Op de Ericaschool wordt echt gekeken naar wie jij bent en op welke manier jij jezelf kunt ontwikkelen.  
 
 
-Tijdens mijn stage op de Ericaschool werd ik niet beschouwd als 'de stagiair', maar werd ik echt betrokken bij het team. 
 
 
-Alle medewerkers op de Ericaschool zijn heel open en zijn bereid om je te helpen.

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden