Ons curriculum

Principe 1: Vakoverstijgende thema’s. 

Het onderwijs op een IB World School biedt het Primary Years Program aan. Dit is geen boek wat je open kunt slaan en de les kunt geven. Belangrijk in het IB onderwijs is dat het onderwijs ontworpen wordt volgens een bepaalde werkwijze, op basis van de kerndoelen en passend bij de groep, de omgeving en de actualiteit. Wij ontwerpen het curriculum dus zelf.  

Dit curriculum is uiteraard gebouwd op de Nederlandse kerndoelen. Deze kerndoelen worden in verschillende vakken aangeboden, zoals rekenen, lezen, spelling, etc. Het IB werkt met vakoverstijgende thema’s. Deze vakoverstijgende thema’s noemen we units.  

Een unit duurt 6-8 weken. In deze unit doen de kinderen onderzoek naar een centraal idee. Om een goed onderzoek te doen, is kennis nodig. Deze wordt samen met de leerkracht opgebouwd. Ook de benodigde vaardigheden worden geoefend. Aan de hand van verschillende onderzoekslijnen wordt er geleerd.  

Een voorbeeld:  
Unit: How the world works 

Centrale idee (we willen dat de kinderen dit uiteindelijk gaan begrijpen): Natuurverschijnselen hebben invloed op het leven van mensen. 

Onderzoekslijn 1: Er zijn verschillende natuurverschijnselen. 

Kinderen gaan kennis vergaren over verschillende natuurverschijnselen. Dit gebeurt door te werken met verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de leerkracht die een uitleg geeft over een natuurverschijnsel. Of een begrijpend leestekst die over een natuurverschijnsel gaat, of boeken die er bi gezocht worden, fimpjes die bekeken worden, etc. De kinderen oefenen verschillende vaardigheden om deze kennis tot zich te nemen. Ook biedt het de mogelijkheid om samen te leren. Want niet de hele klas hoeft hetzelfde natuurverschijnsel te bestuderen. Je kunt taken verdelen en daarna kennis delen. Dit zorgt voor differentiatie en meer eigenaarschap bij de kinderen. 

Onderzoekslijn 2: De omgeving geeft belangrijke aspecten in een mensenleven. 

Bij deze onderzoekslijn gaan kinderen onderzoeken welke elementen in hun omgeving allemaal een rol spelen in hun leven. Welke levensbehoeften heeft de mens? Denk aan veiligheid, aan wonen, aan werk en aan voeding. Wat is een veilige omgeving? Hoe wordt een veilig huis gebouwd in Otterlo en hoe wordt dat in Los Angeles gedaan? En wat als je vlak bij zee of bij een vulkaan woont, welke aspecten zijn er dan belangrijk voor mensen?  

Onderzoekslijn 3: Hoe mensen zich aanpassen aan natuurverschijnselen. 

Nu de kinderen weten welke verschillende natuurverschijnselen er zijn en ze een beeld hebben van wat mensen nodig hebben in hun omgeving, kunnen ze steeds meer verbanden gaan leggen tussen alles wat zij geleerd hebben. Ze leren dat mensen zich moeten aanpassen aan hun omgeving en dat dit dus verschillend is op verschillende plekken in de wereld.  

Een unit wordt vaak met ouders afgesloten. Kinderen presenteren dan op verschillende manieren aan ouders wat zij geleerd hebben. 

Het werken met vakoverstijgende thema’s geeft ruimte om leren betekenisvol te maken. Doordat de schotten tussen de vakken waar mogelijk weg worden gehaald, komt er meer verbinding tussen de vakken. Zo leiden kennis en vaardigheden tot meer begrip. In het onderstaande schema ziet u een voorbeeld van hoe een unit opgebouwd kan zijn. Als het vak de unit is, dan ziet u dat wereldoriëntatie helemaal in de unit verwerkt wordt. Maar u ziet ook dat rekenen er maar een klein stukje in zit. Het meeste van rekenen wordt dan los van de unit aangeboden. Er wordt steeds gekeken welke kerndoelen we binnen de unit kunnen worden aangeboden en welke kerndoelen als standalone lessen. 

 

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden