Onze leerlingenraad

 

Leerlingenraad

Deze raad is samengesteld uit 6 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 en zij zijn door de meerderheid van de groep gekozen. De leerlingenraad komt eens per zes weken bij elkaar onder leiding van juf Marjon. De raad kan over allerlei zaken spreken die voor de kinderen en de school van belang zijn. Gespreksonderwerpen komen uit de kinderen, maar kunnen ook door het team aangedragen worden.

De leden van de leerlingenraad

De leden van de leerlingenraad zijn Sepp(8), Isa (8), Tim (7),  Airlangga (6), Jente (5), Jack (4)

Voorbeelden van gespreksonderwerpen:

 • Praten over regels en afspraken en hier iets mee doen.
 • Een (school)feest mee helpen organiseren.
 • Versieringen en inrichting van lokalen/school.
 • Allerlei wensen die er bij de kinderen zijn.
De uitgangspunten voor de leerlingenraad
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 • De leerlingen worden betrokken bij de schoolontwikkeling.
 • De verantwoordelijkheid van de kinderen voor schoolse zaken wordt bevorderd.
 • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de school wordt verbeterd door met elkaar te praten over wat verbeterd kan worden.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en het spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.

 

 

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden