Hier staan en gaan wij voor

 

Onze missie waar we iedere dag aan werken

De Ericaschool heeft tot doel onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame wereldburgers te ontwikkelen, die met hun eigen talenten helpen een betere en vreedzamere wereld te creëren en diversiteit omarmt. 

Om deze missie te volbrengen, werken we vanuit de volgende visie 

De Ericaschool is een dorpsschool die midden in de wereld staat en als een stapsteen naar de wereld wil zijn voor haar leerlingen uit Otterlo en omgeving. Wij geloven in onze opdracht om bij onze leerlingen een stevige basis te leggen, zodat zij steeds een volgende stap de wereld in kunnen zetten. Met een bevlogen team stimuleren en begeleiden wij de leerlingen hierin. De volgende punten geven richting en inhoud aan ons dagelijks handelen; 

  • Ons onderwijs is gebaseerd op de drie pijlers kennis, vaardigheden en attitude. 

  • Ons onderwijs wordt ingericht volgens het IB-onderwijsconcept (International Baccalaureate), waarbij onderzoekend, betekenisvol en conceptueel leren centraal staat in vakoverstijgende thema’s. 

  • Er is dan ook een rijke en betekenisvolle leeromgeving waar de wereld de klas in gehaald wordt en waar de wereld ook als rijk klaslokaal fungeert. Onze school staat in verbinding met haar omgeving. We geloven in de kracht van samen en samen met ouders, betrokkenen, omgeving geven wij de leerlingen optimale kansen. Samen school zijn! 

  • Ons onderwijs blijft de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, waardoor zij intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.  

  • We zijn een openbare basisschool voor iedereen. De leerlingen maken kennis met de wereldreligies om hen een groot perspectief op de wereld te geven. Daarin is speciale ruimte voor het christelijke geloof passend bij onze omgeving.  

  • In ons team staan vakmanschap en plezier in onderwijs voorop. 

Om kinderen te laten ontwikkelen tot echte wereldburgers stimuleren wij hen te groeien in de tien eigenschappen van het leerprofiel. Door zorgzaam, onderzoekend, ruimdenkend, integer, denker, dapper, evenwichtig, communicatief, goed geïnformeerd en reflectief te zijn, zullen leerlingen een leven lang blijven groeien en bloeien in wie zij zijn. 

Onze school

Deze website en onze schoolgids geeft u heel veel informatie over onze school. Wilt u de school
echt leren kennen, kom dan langs! Wij laten u graag onze school zien en delen heel
graag ons verhaal met u. Dus wees van harte welkom!  

Kennismaken en aanmelden